Kerkdienst

7 mei 2023
10:00 tot 11:00

Voorganger:
Ds. J.W. van 't Hoff te Rijswijk

Collecte:
1. zusterhulp
2. kerkSPOT

7 mei 2023
10:00 tot 11:00
Locatie
NGK Schiedam, kerkzaal
Westvest 30
Schiedam

Voorganger:
Ds. J.W. van 't Hoff te Rijswijk

Collecte:
1. zusterhulp
2. kerkSPOT

Thema; "Op missie ben je paraat"
De opdracht van Jezus om het goede nieuws over Hem aan iedereen te gaan vertellen, geldt die ook voor ons? Hoé moeten we dat dan doen?

Ambtsdrager van dienst: Ad

Liturgie
Voorzang Lied 449 "God enkel licht"
Votum en Groet
Zingen Opwekking 630 "Vader, U bent goed"
Leefregels
Zingen Psalm 5:3,2,5 uit DNP
Gebed
Kindermoment "De bouw van de heilige kist" (Exodus 25:10-22)
Kinderlied OfK 69 "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad"
Schriftlezingen door Arjen:
Efeze 1:15-23
Lucas 24:44-49 uit Bijbel in gewone taal
Zingen Lied 305:1 "Waar God de Heer zijn schreden zet"
Verkondiging
Zingen Opwekking 689 "Spreek, o Heer"
Dankgebed
Collecte
Slotzang Lied 330 "Heb dank, o God van alle leven"
Zegen


Locatie
NGK Schiedam, kerkzaal
Westvest 30
Schiedam