Kerkdienst

14 mei 2023
10:00 tot 11:00

Voorganger:
Ds. Janneke Dekker

Collecte:
1. Red een Kind
2. Theologische Universiteit Utrecht/Kampen

14 mei 2023
10:00 tot 11:00
Locatie
NGK Schiedam, kerkzaal
Westvest 30
Schiedam

Voorganger:
Ds. Janneke Dekker

Collecte:
1. Red een Kind
2. Theologische Universiteit Utrecht/Kampen

Dit is de eerste dienst die gezamenlijk met de gemeente van R'dam-Delfshaven wordt gehouden in hetzelfde kerkverband, de Nederlandse Gereformeerde Kerken. We willen stilstaan bij het herstel en de vernieuwing van het kerkverband en het avondmaal vieren met elkaar. De liedbegeleiding wordt verzorgd door gemeenteleden van beide kerken.

Liturgie

Orgelspel
Welkom en mededelingen
DNP 133 ‘Wat goed is het om eensgezind te leven’
Votum en groet
Opw. 811 ‘Was mij witter dan sneeuw’
Genadeverkondiging uit Efeziërs 2:1-10
Woorden en gebed door de kerkenraadsvoorzitters Guido en Simon
Kwartet & samenzang: ‘Wie weet wat God ons geeft’
Kindermoment 'Samen' door Jolanda
Kinderlied Opw for kids 191 'Samen is veel leuker'
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Bijbellezing: Efeziërs 3:14-21 door Johan
Gezang 95 ‘Nu bidden wij met ootmoed en ontzag’
Verkondiging
Sela ‘Met één hart en stem’
Inleiding op het Avondmaal (lezen formulier 5)
Dankgebed
Viering van het Avondmaal
- NLB 377 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’
- Gezang 440 ‘Ik heb de vaste grond gevonden’
- Sela ‘Samen eten wij’
Gebed, afgesloten met het Onze Vader
Collecten
Sela 'Gods zegen voor jou'
Zegen
Orgelspel


Locatie
NGK Schiedam, kerkzaal
Westvest 30
Schiedam