Middagsamenkomst

14 mei 2023
16:30 tot 17:30

Voorganger:
Ds. J. Dekker

In de reeks middagsamenkomsten is aan de beurt de verdiepingsdienst. Dat wil zeggen dat we dieper ingaan op een bepaald bijbels onderwerp. Of wat met ons geloofsleven te maken heeft. Hopelijk voor ons leerzaam dus. En wie wil er niet leren over de Woorden die God ons gegeven heeft.

Dit keer, zoals u kunt lezen in de bijgaande flyer, zal het gaan over het bijzondere en profetische bijbelboek Jesaja. Jesaja is, naast de andere profetische boeken, bij uitstek een boek dat veelvuldig wijst naar de beloofde Messias en het eind der tijden. Een boek waarin God zijn oordeel uitspreekt over Israël en andere volken en oproept tot bekering. Maar daarnaast, en dat is zo troostvol, is het oordeel en oproep tot bekering niet het enige. Want God spreekt ook over hoop voor de toekomst voor Israël en daarom ook voor de wereld.
Het thema wordt dan ook: “Jesaja, het 5e evangelie”.

Over dit thema houdt ds. Jaap Dekker een lezing. U kent hem vast wel want hij is al diverse keren bij ons geweest.

Als u wilt weten hoe “Jesaja, het 5e evangelie” bedoeld wordt, kom dan zondag 14 mei naar de middagsamenkomst. Deze begint, zoals gebruikelijk, om 16.30 uur en zal tot ongeveer 18.00 uur duren.

Na de lezing, die ongeveer 40 minuten zal duren, is er een korte pauze, dus tijd voor wat drinken met wat lekkers en daarna is er gelegenheid voor vragen.

Het huiswerk wat u nu mee krijgt is het lezen van Jesaja 6. In dat indrukwekkende hoofdstuk wordt de roeping van de profeet beschreven.

Moge het duidelijk zijn: eigenlijk kunt u nu niet anders meer dan deze prachtige lezing bij te wonen…. Heus, u wordt er beter van.

Namens het comité middagdiensten,

Gert Bouterse.

14 mei 2023
16:30 tot 17:30
Locatie
NGK Schiedam, kerkzaal
Westvest 30
Schiedam

Voorganger:
Ds. J. Dekker

In de reeks middagsamenkomsten is aan de beurt de verdiepingsdienst. Dat wil zeggen dat we dieper ingaan op een bepaald bijbels onderwerp. Of wat met ons geloofsleven te maken heeft. Hopelijk voor ons leerzaam dus. En wie wil er niet leren over de Woorden die God ons gegeven heeft.

Dit keer, zoals u kunt lezen in de bijgaande flyer, zal het gaan over het bijzondere en profetische bijbelboek Jesaja. Jesaja is, naast de andere profetische boeken, bij uitstek een boek dat veelvuldig wijst naar de beloofde Messias en het eind der tijden. Een boek waarin God zijn oordeel uitspreekt over Israël en andere volken en oproept tot bekering. Maar daarnaast, en dat is zo troostvol, is het oordeel en oproep tot bekering niet het enige. Want God spreekt ook over hoop voor de toekomst voor Israël en daarom ook voor de wereld.
Het thema wordt dan ook: “Jesaja, het 5e evangelie”.

Over dit thema houdt ds. Jaap Dekker een lezing. U kent hem vast wel want hij is al diverse keren bij ons geweest.

Als u wilt weten hoe “Jesaja, het 5e evangelie” bedoeld wordt, kom dan zondag 14 mei naar de middagsamenkomst. Deze begint, zoals gebruikelijk, om 16.30 uur en zal tot ongeveer 18.00 uur duren.

Na de lezing, die ongeveer 40 minuten zal duren, is er een korte pauze, dus tijd voor wat drinken met wat lekkers en daarna is er gelegenheid voor vragen.

Het huiswerk wat u nu mee krijgt is het lezen van Jesaja 6. In dat indrukwekkende hoofdstuk wordt de roeping van de profeet beschreven.

Moge het duidelijk zijn: eigenlijk kunt u nu niet anders meer dan deze prachtige lezing bij te wonen…. Heus, u wordt er beter van.

Namens het comité middagdiensten,

Gert Bouterse.

Liturgie

Welkom
Gebed
Zingen Gezang 449 'God enkel licht'
Bijbellezing Jesaja 6
Lezing door dr. Jaap Dekker
Pauze
Zingen Gezang 126 'Verwacht de komst des Heren'
Mogelijkheid tot het stellen van vragen
Zingen Gezang 457 'Heilig, heilig, heilig'


Locatie
NGK Schiedam, kerkzaal
Westvest 30
Schiedam