Kerkdienst

4 juni 2023
10:00 tot 11:00

Voorganger:
Ds. B. van Zuijlekom te Rotterdam-Alexander

Collecte:
1. Stichting Open Doors
2. kerkSPOT

4 juni 2023
10:00 tot 11:00
Locatie
NGK Schiedam, kerkzaal
Westvest 30
Schiedam

Voorganger:
Ds. B. van Zuijlekom te Rotterdam-Alexander

Collecte:
1. Stichting Open Doors
2. kerkSPOT

Inleiding

Ds. Bas van Zuijlekom geeft ons mee: 'We lezen in de dienst Handelingen 2:1-4,16-21 en 1Petrus 4:12-19. Nog een beetje Pinksteren. Het is een uitbundig feest, maar er komt ook oordeel in mee. Juist bij die kant wil ik deze week stilstaan.'

Liturgie

Mededelingen door ambtsdrager van dienst
Voorzang Psalm 108:1,2
Votum en begroeting
Loflied “De hemel juicht” Opwekking 359
Leefregels
Zingen “Laat uw vrede heersen” Opwekking 501
Gebed
Kindermoment & lied Opwekking for Kids 96 "Het is fijn om je vriend te zijn"
Bijbellezing Handelingen 2:1-4,16-21 en 1 Petrus 4:12-19
Verkondiging
Zingen “De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt” NLB 686
Dankzegging en voorbede
Aansluitend geloofsbelijdenis “Ik geloof in God de Vader” Opwekking 347
Collecte voor Stichting Open Doors en kerkSPOT. De kinderen komen terug naar de kerkzaal.
Slotlied “Tot aan die dag” Opwekking 665
Zegen


Locatie
NGK Schiedam, kerkzaal
Westvest 30
Schiedam