Kerkdienst

11 juni 2023
10:00 tot 11:00

Voorganger:
Kand. Roel Koelewijn

Collecte:
1. diaconie
2. predikantenopleiding

11 juni 2023
10:00 tot 11:00
Locatie
NGK Schiedam, kerkzaal
Westvest 30
Schiedam

Voorganger:
Kand. Roel Koelewijn

Collecte:
1. diaconie
2. predikantenopleiding

Inleiding

De volgende inleidende tekst ontvingen we van onze voorganger, Roel Koelewijn:
" Wat heeft een flesseninleverpunt nu te maken met het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus uit Lucas 16.  Meer dan u misschien denkt. Dit bekende verhaal houdt ons namelijk een spiegel voor. Een spiegel die we in ons dagelijks leven ook op meer plekken tegenkomen dan wij misschien denken. Een spiegel over hoe wij omgaan met alles wat we in geld en goed van God gekregen hebben.
Bent u bereid om in die spiegel te kijken en in de volgende week ook samen als gemeente of individueel te leren vanuit Mozes en de profeten welke levenshouding daarbij van belang is? De dienst van komende zondag wil je daartoe uitdagen zodat je nieuwe kansen leert zien en samen mogelijkheden zoekt om het geloof relevant te maken in je omgang met geld en goed. "

Liturgie

Welkom en mededelingen
Voorzang: Sela ‘God, U bent mijn God.’
Stil gebed, votum en groet
Zingen: LvdK Gezang 328 'Here Jezus om uw woord'
Leefregel: Hebreeën 13 1- 6
Zingen: Opwekking 785 'Fundament'
Gebed voor de opening van het woord
Kindermoment
Kinderlied: E&R 'Hij is machtig, Hij is krachtig'
Lezen: Lucas 16: 9 - 31
Zingen : DNP 10: 1,2 en 4
Verkondiging
Zingen: Opwekking 544 'Meer dan rijkdom, meer dan macht'
Gebed
Collecte
Zingen:  LvdK Psalm 150 'Loof God, looft Hem overal'
Zegen


Locatie
NGK Schiedam, kerkzaal
Westvest 30
Schiedam