Kerkdienst

3 september 2023
10:00 tot 11:00

Voorganger:
Ds. Janneke Dekker

Collecte:
1. schuldhulpmaatje Schiedam
2. kerk

3 september 2023
10:00 tot 11:00
Locatie
NGK Schiedam, kerkzaal
Westvest 30
Schiedam

Voorganger:
Ds. Janneke Dekker

Collecte:
1. schuldhulpmaatje Schiedam
2. kerk

Liturgie

Welkom en mededelingen
Ps. 118:1 en 2
Votum en groet
DNP 89:4 en 5
Leefregels: Hebr. 13:1-9
DNP 19:4 en 5
Gebed
Kindermoment door Iris
Kinderlied: Opw kids 139 ‘Hij alleen / De God van Abraham, Isaäk en Jakob’
Schriftlezing: Ezechiël 33:7-11
                        Hebr. 13:17-21
Taizé – Blijf bij mij en waak hier met mij. Waak en blijf bidden. https://www.youtube.com/watch?v=z1Mt0o19AUo 
Verkondiging
Sela – Laat ons samen één zijn
Lezen van het bevestigingsformulier
Bevestiging van Tim Kool tot ouderling 
Sela – Gebed voor de werkdag
Vraag aan de gemeente
Gebed, afgesloten met het gezamenlijk hardop bidden van het Onze Vader
Collecte
Gez. 314 ‘Gij die gelooft, verheugt u samen’
Zegen


Locatie
NGK Schiedam, kerkzaal
Westvest 30
Schiedam