GKv en NGK gaan per 1 mei 2023 samen

D.V. op 1 mei 2023 gaan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken één kerkverband vormen.

Dit bericht is geplaatst op 09-03-2023

De beide kerkgenootschappen zijn al lang op weg naar hereniging. Eind jaren 60 van de vorige eeuw kwam het tot een breuk binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Daaruit ontstonden de latere Nederlands Gereformeerde Kerken. Al in de jaren 70 werd er toenadering tot elkaar gezocht. 
Lees hier meer ....   
 

Op 18 mei 2023 houden we onze eerste dienst die gezamenlijk wordt gehouden in hetzelfde kerkverband, de Nederlandse Gereformeerde Kerken.