Als gemeente maken we deel uit van de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu. Deze vereniging is werkzaam in Zuid-Afrika. Zij is ontstaan uit drie zendende kerken te weten: Bunschoten-Spakenburg, s´Gravenhage en Leerdam. We zijn een zogenaamde steunbiedende kerk. Dit houdt onder ander in dat wij als gemeente de vereniging financieel steunen.

Als lid van deze vereniging blijft onze kerk op de hoogte door middel van nieuwsbrieven die regelmatig door de zendelingen worden geschreven.
Twee maal per jaar is er een ledenvergadering waarbij wij vertegenwoordigd worden door onze zendingscommissie. De leden van de commissie ontvangen het nieuws an het zendingsveld en zorgen voor de verspreiding daarvan.  
Als er een delegatie vanuit Zuid-Afrika overkomt wordt deze uitgenodigd voor een zendingsavond en/of een kerkdienst waarin dan bijvoorbeeld één van de zendelingen voorgaat.

Momenteel is in Zuid-Afrika voor de NGZN werkzaam als zendeling Ds. T. Baron. Hij woont met zijn gezin in Zuid-Afrika.

Over de geschiedenis van de zending in Zuid-Afrika leest u hier.

Naast het zendingswerk is er ook aandacht voor de sociaal-economische ontwikkeling van de mensen in het Nqutu-district: Woord en daad gaan samen. Dit werk is ondergebracht in de stichting SIZANANI (Zulu-woord voor: laten we elkaar helpen). Het werk omvat o.a. volwassenenonderwijs (leren lezen, schrijven, rekenen), naaicursussen, groentetuinen opzetten en onderhouden, een aidsprogramma (voorlichting, maar ook een thuiszorgprogramma) en verlenen van studiebeurzen.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.sizanani.nl

Soemba 

In onze gemeente wordt ook regelmatig gecollecteerd voor het zendingswerk op Soemba, één van de eilanden van Indonesië. Al meer dan honderd jaar geleden startte op het eiland de gereformeerde zending vanuit Nederland.

Maar er zijn nog grote gebieden op dit eiland waar de mensen nog niets weten van Gods Woord. Op het oostelijk deel van Soemba is een kerkgenootschap aanwezig met de naam Vrije Kerken van Oost-Soemba, waarmee de Nederlands Gereformeerde Kerken een zusterkerk-relatie hebben.

Het kerkgenootschap bestaat uit ongeveer 12 kerken en vanuit die kerken wordt onder de bevolking het evangelie gebracht. Dit gebeurt door evangelisten (“guru’s-Injil”) die voor een groot deel worden opgeleid aan een eigen school.

De contacten tussen de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Vrije Kerken van Oost-Soemba lopen via de Vereniging Steun Oost-Soemba.
Meer informatie is te vinden de website van de Vereniging steun Oost-Soemba.