Contactgegevens

Secretaris kerkenraad
 
Tim Kool
secretariaat@ngkschiedam.nl
Kerkelijk bureau
 
Nico Zaaijer
kerkelijkbureau@ngkschiedam.nl
Predikant Ds. J.A.E. (Janneke) Dekker – de Groot (momenteel met verlof)
Kerkelijk werker Annelies van 't Hoff, 06-53988879
kerkelijkwerker@ngkschiedam.nl
Penningmeester Kerk

 
Cora van Dokkum
Rekeningnummer kerk: NL11 INGB 0000134749
t.n.v. Penningmeester Ned. Geref. Kerk te Schiedam
Diaconie

 
Renate van ’t Hoff
Rekeningnummer diaconie: NL44 INGB 0000378595
t.n.v. Diaconie Ned. Geref. Kerk te Schiedam
Vertrouwenspersonen


 
Arina Schneider- van Lieshout tel. 06-22 58 68 38
Peter Schneider tel. 06-51 82 50 21
Hargplein 132, 3121 VG Schiedam
vertrouwenspersoon.ngkschiedam@email-berichten.nl
Koster Edwin Vermeulen, Lange haven 33, 3111 CA Schiedam, tel. 010-4263270
Onderlinge zusterhulp 
 
Mw. A. Hekman
NL44 INGB 0000378595 t.n.v. Diaconie Ned. Ger. Kerk te Schiedam. Graag vermelden dat het een donatie voor Zusterhulp betreft.
Jeugdwerk Janka Pierre
Website-redactie Jan van Baardewijk
Redactie kerkSPOT
 
Paul van ’t Hoff
Paul Seip
Kindernevendienst Liesbeth van Ravens
   
Jeugdclub “Rehoboth” Marjolein Bouterse, Janka Pierre, Sander Visser, Arjen den Boer
Mannenvereniging “Calvijn” Dhr. A. van ’t Hoff
Bijbelstudieclub “Ichtus” Cora van Dokkum
Bijbelstudieclub “Ons Huis” Mw. Th. van Otterloo
De Bijbelstudieclub Hanneke Bouterse