Welkom

Wij zijn een gemeente van Jezus Christus. Dat betekent dat wij Zijn volgelingen zijn. Ons geloof in God vieren wij met vreugde op de zondagen en andere feestdagen en wij willen deze blijdschap ook uitstralen. Wij moedigen elkaar en anderen aan om ook volgelingen van Hem te zijn in woord en daad. Wij zien uit naar Zijn terugkomst.

In onze diensten staat de verkondiging centraal. Dat komt naar voren in allerlei onderdelen van onze samenkomsten. Volgeling van Jezus Christus zijn betekent dat wij in liefde dienstbaar willen zijn aan iedereen, ongeacht afkomst, geloof of levensvisie en dat wij klaar staan om hulp te geven bij vragen over God en geloof.

Wij vatten onze visie samen met het woord GOUD:

God staat centraal in ons leven en Hem alleen willen wij geloven en vertrouwen. Hij heeft zich door Jezus Christus aan ons verbonden.

Ontmoeten van Hem en elkaar in onze samenkomsten is de hartslag van ons gemeenteleven.

Uitstralen van ons geloof is wat wij hopen te doen. Wij willen als gemeente een grote uitnodiging zijn van een leven met Hem.

Delen van ons geloof, onze talenten, geld en goed geeft vorm aan ons geloof in de praktijk. Zo zien we om naar elkaar en de mensen om ons heen in onze stad.
 

Onze kerkdiensten zijn op zondag. Dan komen we bij elkaar om 10.00 uur.