Vertrouwenspersonen

We willen graag dat je je veilig voelt in de Nederlandse Gereformeerde Kerk Schiedam. Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar ook om nare en vervelende dingen bespreekbaar te maken, die je zijn overkomen of die je gesignaleerd hebt. Daar doen we ons best voor. Maar soms gaat het wel eens anders dan we willen. Dat is vervelend. Het liefst lossen we dat samen op. Maar soms is dat niet genoeg of niet (meer) mogelijk. Daarvoor heeft de kerkenraad twee interne vertrouwenspersonen aangesteld. Er is bewust gekozen voor twee gemeenteleden die geen lid zijn van de kerkenraad. De vertrouwenspersoon is een gemeentelid met een onafhankelijke, neutrale positie die het vertrouwen geniet van zowel de gemeenteleden als de kerkenraad.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Ook biedt hij of zij begeleiding aan de hulpvrager als dat nodig is. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan. Dit geldt ook naar de kerkenraad.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon die contact heeft opgenomen mag de vertrouwenspersoon niets met de toevertrouwde informatie doen. Als u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek kunt u met een van ons contact opnemen. De contactgegevens vindt u onderaan dit artikel.

Voorlichting en preventie
Naast bovengenoemde zaken geven de vertrouwenspersonen ook voorlichting aan de kerkenraad, jeugdcommissies en evt. andere verenigingen om samen met hen inhoud te geven aan het stappenplan “Een veilige kerk”.

Vragen over de vertrouwenspersonen

Wat gebeurt er als ik contact opneem met een vertrouwenspersoon?

Mailen
Als je een vertrouwenspersoon mailt zal zij terugmailen of bellen. Dat hangt af van wat je in je mail hebt aangegeven over het opnemen van nader contact.

Bellen
Als je een vertrouwenspersoon belt hoef je je naam niet te noemen.

Dat is wel nodig:
– als je een afspraak maakt;
– als je wilt dat de vertrouwenspersoon je helpt met bemiddeling;
– als je een klacht wilt indienen.

Bellen gaat als volgt:

Stap 1
Als je belt, vraagt de vertrouwenspersoon wat er gebeurd is en wat je wilt. In de meeste gevallen maak je vervolgens een persoonlijke afspraak. De vertrouwenspersoon kan zo nog beter met jou op zoek naar een goede oplossing voor wat je hebt meegemaakt of gezien. Is de vertrouwenspersoon telefonisch in gesprek, dan kun je je telefoonnummer achterlaten en belt de vertrouwenspersoon terug. Of je probeert het later nog een keer.

Stap 2
Afhankelijk van wat je hebt meegemaakt, wordt besproken wat je kunt doen:
– Advies vragen. De vertrouwenspersoon vertelt welke mogelijkheden er zijn.
– Bemiddeling vragen. De vertrouwenspersoon helpt om met iemand in gesprek te gaan.
– Een melding doen bij de kerk. De vertrouwenspersoon schrijft op wat er is gebeurd, maar doet verder niets, tenzij de ernst van de situatie dat vereist. Maar altijd in overleg met jou.
– Een klacht indienen bij de kerk. De vertrouwenspersoon legt je uit hoe je een klacht kunt indienen.
– Een klacht of melding indienen bij de politie. De vertrouwenspersoon legt uit hoe dat gaat.
– Als je nog niet weet wat je wilt, denkt de vertrouwenspersoon met je mee.

Als je dat wilt, zal de vertrouwenspersoon contact met je houden en je begeleiden tijdens een klachtenprocedure.

Waarvoor kan ik een vertrouwenspersoon mailen of bellen?
Je kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon als je ongepast, grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt of gezien. Maar ook als je iets hebt gedaan dat ongepast is en daarover wilt praten.

Wat is ongewenst gedrag?
Ongewenst gedrag is gedrag waardoor mensen zich ongemakkelijk voelen. Als je dat voor het eerst meemaakt, denk je misschien dat het per ongeluk of onhandig is. Vaak kun je het wel ter sprake brengen. Als het vaker voorkomt, het er langzaam in sluipt of opzettelijk gebeurt, kan dat heel vervelend zijn. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld gedrag waarbij iemand jouw lichamelijke grenzen overschrijdt.

Als Nederlandse Gereformeerde Kerk Schiedam willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past, willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is en grenzen overschrijdt, willen we bestrijden. Daarom willen we met elkaar gedragsregels opstellen.

Ik wil een klacht indienen, hoe gaat dat?
Als je een klacht wilt indienen, neem je eerst contact op met een van onze vertrouwenspersonen. Hij of zij legt je uit hoe de procedure verloopt. Daarna beslis je zelf wat je daarna wilt doen. Een klachtenprocedure kan ingrijpend zijn, ook voor jou. Daarom ondersteunt de vertrouwenspersoon je tijdens het proces.

Een eerste gesprek met een vertrouwenspersoon vindt anoniem plaats. Maar ook als je identiteit bekend is, is de vertrouwenspersoon aan geheimhouding gebonden.
Een klachtenprocedure in de kerk verloopt vertrouwelijk: alleen degenen die bij de behandeling betrokken zijn, weten wie je bent. Dit is een groot verschil met een juridische procedure die meestal van begin tot eind in de openbaarheid verloopt.
Als je besluit om je klacht ook aan de rechter voor te leggen, wordt de klachtenprocedure van de kerk opgeschort totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Ik wil geen klacht indienen, maar wel iets melden. Kan dat?
Ja, dat kan. Als je een melding wilt doen, neem je contact op met een van de vertrouwenspersonen. Bij een melding wordt de situatie die je hebt gezien of meegemaakt geregistreerd, dat kan anoniem. Er volgt dan (afhankelijk van de ernst van wat je hebt gezien) meestal geen klachtenprocedure. Wel kun je met de vertrouwenspersoon afspreken om een aantal vervolggesprekken te voeren. Ook kan de vertrouwenspersoon je doorverwijzen naar een deskundige.

Ik heb iets gezien of meegemaakt, maar weet niet precies wat ik ermee moet…
Als je iets hebt gezien of meegemaakt dat volgens jou ongewenst gedrag is, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Dit kan anoniem en/of vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je te bepalen wat je er het beste mee kunt doen. In gesprek met de vertrouwenspersoon kun je bijvoorbeeld besluiten om alleen een melding te doen of een klacht in te dienen. Ook kun je besluiten om met iemand in gesprek te gaan. De vertrouwenspersoon kan je daarbij ondersteunen en adviseren. Als je dat wilt, kan de vertrouwenspersoon je ook in contact brengen met een deskundige.

Kan iemand mij helpen als bemiddelaar?
Ja, dat kan. Als je met iemand in gesprek wilt gaan over iets wat je hebt gezien of meegemaakt, kan de vertrouwenspersoon je helpen als bemiddelaar. Ook kan de vertrouwenspersoon je adviseren over hoe je zo’n gesprek het beste kunt aanpakken.

Ik heb iets gedaan dat ongepast is en zit ermee. Kunnen jullie mij helpen?
Onze vertrouwenspersonen zijn er in die situatie ook voor jou. Ze helpen je te bedenken hoe je het beste met de situatie kunt omgaan. De vertrouwenspersonen kunnen je bijvoorbeeld in contact brengen met een deskundige. Ook kunnen ze optreden als bemiddelaar in een gesprek tussen jou en het slachtoffer.

De vertrouwenspersoon staat je gedurende het hele proces bij. Als het slachtoffer ook contact zoekt met de vertrouwenspersonen, wordt hij/zij doorverwezen naar de tweede vertrouwenspersoon. Deze twee vertrouwenspersonen hebben onderling geen contact over de inhoud van jullie zaak, tenzij beide partijen dat zelf willen.

Heb je problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Maar wil je geen contact met onze vertrouwenspersonen, neem dan contact op met het Meldpunt, dat kan ook als je liever anoniem blijft.

Adres: Meldpunt Misbruik Postbus 334, 3900AH Veenendaal.

Kijk op: www.meldpuntmisbruik.nl

Mail naar: info@meldpuntmisbruik.nl

Bel: 06 810 801 17, (ma – vrij, 9.00 – 17.00)

 

Contactgegevens vertrouwenspersonen NGK Schiedam:

Arina Schneider- van Lieshout tel. 06-22 58 68 38
Peter Schneider tel. 06-51 82 50 21

Hargplein 132, 3121 VG Schiedam

Email: vertrouwenspersoon.ngkschiedam@email-berichten.nl