Weblinks

Nederlands Gereformeerd

 • Nederlands Gereformeerde Kerken
  Landelijke website van de Nederlands Gereformeerde kerken
 • Theologische Universiteit Kampen | Utrecht
  De Theologische Universiteit Kampen|Utrecht vormt studenten om een waardevolle plek in te nemen in samenleving en kerk
 • De Hoop ggz (voorheen Stagg)
  Sinds 22 juli 2016 zet De Hoop de behandelactiviteiten voort van Stagg (voorheen onderdeel van Lelie Zorggroep). Het hele team van Stagg is bij De Hoop ggz in dienst gekomen en zet samen met het behandelteam van De Hoop de zorg op de vertrouwde manier voort.
 • NGK Archief en Documentatie
  Het Landelijk Archief NGK is een centraal adres waar documentatie verzameld wordt over de Nederlands Gereformeerde Kerken en de binnen deze kerken gevoerde aktiviteiten. Ook worden daar de stukken van de gehouden Landelijke Vergaderingen en haar commissies bewaard. Particuliere verzamelingen of losse stukken op kerkelijk gebied kunnen er in bewaring gegeven worden.
 • Onderweg (voorheen Opbouw)
  OnderWeg is een tweewekelijks kerkelijk magazine voor gemeenteleden binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)(GKv). OnderWeg is een voortzetting van het GKv-tijdschrift De Reformatie en het NGK-tijdschrift Opbouw, die na jaren van steeds intensiever samenwerken besloten om vanaf januari 2015 verder samen op te trekken.
 • Preken van ds. C. Vonk
  Geluidsopnamen en teksten preken van Ds. C. Vonk, predikant te Schiedam van 1932 – 1973
 • Onderweg naar 1 kerk
  De kerken van de GKv en NGK zijn samen onderweg naar één kerk. Een regiegroep geeft sturing aan het proces van samengaan.
 • NGK in Wikipedia
  De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan na een scheuring binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKV). Inmiddels zijn er nauwe banden met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en plaatselijk is er vaak goed contact met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK).