Weblinks

Nederlands Gereformeerd

 • Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK)
  Landelijke website van de Nederlandse Gereformeerde kerken
 • Theologische Universiteit Kampen | Utrecht
  De Theologische Universiteit Kampen|Utrecht vormt studenten om een waardevolle plek in te nemen in samenleving en kerk
 • De Hoop ggz (voorheen Stagg)
  Sinds 22 juli 2016 zet De Hoop de behandelactiviteiten voort van Stagg (voorheen onderdeel van Lelie Zorggroep). Het hele team van Stagg is bij De Hoop ggz in dienst gekomen en zet samen met het behandelteam van De Hoop de zorg op de vertrouwde manier voort.
 • NGK Archief en Documentatie
  Het Landelijk Archief NGK is een centraal adres waar documentatie verzameld wordt over de Nederlandse Gereformeerde Kerken en de binnen deze kerken gevoerde aktiviteiten. Ook worden daar de stukken van de gehouden Landelijke Vergaderingen en haar commissies bewaard. Particuliere verzamelingen of losse stukken op kerkelijk gebied kunnen er in bewaring gegeven worden.
 • Onderweg (voorheen Opbouw)
  OnderWeg is een tweewekelijks kerkelijk magazine voor gemeenteleden binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken. OnderWeg is een voortzetting van het GKv-tijdschrift De Reformatie en het NGK-tijdschrift Opbouw en bestaat sinds 2015. 
 • Preken van ds. C. Vonk
  Geluidsopnamen en teksten preken van Ds. C. Vonk, predikant te Schiedam van 1932 – 1973.
 • Onderweg naar 1 kerk
  De kerken van de GKv en NGK zijn sinds 1 mei 2023 samen één kerk. Dit is de website van de regiegroep die sturing gaf en nog geeft geeft aan het proces van samengaan.

Diverse

 • Verschueren orgel
  Meer informatie over het kerkorgel aan de Westvest. Hier is een opname te vinden van een bespeling tijdens de Schiedamse orgelwandeling 2023.