Zending geschiedenis Zuid-Afrika

Het zendingswerk in Zuid Afrika door de Nederlandse Gereformeerde Kerken gaat terug naar de vijftiger jaren van de vorige eeuw. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) zag als haar roeping zending te bedrijven in wat men noemde "maagdelijk" gebied. Men zocht een plek waar niet eerder zending was bedreven, waar onder mensen gewerkt kon worden die nog niet eerder met het evangelie in aanraking waren geweest.
De Gereformeerde Kerk van Suid Afrika (GKSA) ontwikkelde sinds de synoden van 1869 en 1873 een zendingsvisie, over het werken onder gekleurde bevolkingsgroepen. Dit kon zijn stedelijk gebied, de zogenaamde lokaties of de afgelegen thuislanden, ver van de grote steden in Natal.

De GKSA beschikte zelf niet over voldoende predikanten om dit werk op te pakken en zo werd aan de GKV gevraagd iemand af te zonderen voor dit werk. Ds. Vonkeman zou de eerste Nederlandse predikant uit de GKV zijn om te gaan werken onder de Zulu's in het uitgestrekte bergland van Natal, ten Noorden van Durban. Toen het werk in het Nqutu-district zich uitbreidde, is de kerk van Leerdam gevraagd ook een predikant voor het werk te beroepen. Zo werd ds. Keesenberg eind jaren zestig uitgezonden. Later volgde ds. Busstra, beroepen door de kerk van Bunschoten Spakenburg.

In de jaren die volgden zijn o.a. ook ds. Pomstra en ds. Kruger werkzaam geweest in het gebied. Nu is alleen ds. Baron er nog om de ontstane gemeenten bij te staan. In 2022 hoopt hij met pensioen te gaan en moeten de gemeenten zelfstandig verder kunnen. Wel zullen zij daarbij nog de nodige steun, veelal door middel van financiële bijdragen, nodig hebben. Inmiddels zijn de gemeenten, die er zijn ontstaan, vertegenwoordigd in de classis Nqutu welke deel uitmaakt van de GKSA. De zendelingen geven les aan de jonge predikanten die hun werk in de gemeente vaak onder moeilijke omstandigheden moeten doen. De geest van de voorouderverering staat de voortgang en het geloof vaak in weg. Meer over de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu is te vinden op https://verrenaasten.nl/ngzn